Оперният режисьор Мортен Рюзен: „Очаквам много от „Лулу““

morten

> Read the interview in English bellow

Ден преди живото излъчване на „Лулу“ от Metropolitan Opera, разговаряме с оперния режисьор Мортен Рюзен за емоцията в операта,  мястото и в ежедневието ни и сезон 2015/2016 на програмата МЕТ: На живо от Ню Йорк.

Какво Ви привлича в оперното изкуство?

В днешното общество, вниманието ни е заето от употребата на смартфони, от работните ни мейли, има лесен достъп до социалните мрежи и постоянен поток на информация, затова мисля, че операта като форма на изкуството е по-важна от всякога.

Операта ни осигурява път за бягство от натовареното ежедневие и постоянната, изострена заинтересованост от света наоколо, като ни дава време да отпочинем и да помислим. Някои смятат, че операта е скучна и изморителна, тъй като героят понякога казва „обичам те“ на любимата си в продължение на 10 минути, или умира за толкова, след като е застрелян. Разбира се, ако тръгнем да сравняваме операта с холивудските блокбъстъри, където всичко се случва за секунди, е възможно да изглежда малко бавна. Въпреки това, ако се оставим да бъдем съблазнени от емоциите на героите, ще усетим, че 10 минути не са много за някого да се обясни в любов или да умре. Операта се занимава с обикновени човешки чувства, свързани с любовта, смъртта, ревността и т.н. В реалността извън концертната зала, за да се справим с тези трепети е нужен цял живот. Оперното изкуство ни дава шанс да се съсредоточим само върху чувствата си за малко. Ако се впуснем в емоцията и позволим на времето да спре, 5-часовите представления на Вагнер могат да се усетят кратки. Това е абсолютно чист катарзис и е изключителна чест и удоволствие за мен като режисьор да осигурявам за публиката алтернатива на света, изпълнен със стрес. Още повече, че на естетическо ниво е невероятно да имам възможността да обединя всички изкуства: музика, театър, танци и визуализации. Когато създаваш опера, създаваш „Gesamtkunstwerk“ (универсално произведение на изкуството), което може да повлияе на хората на емоционално ниво – чрез музиката, пеенето и взаимоотношенията между героите, както и на интелектуално ниво, чрез собствената им интерпретация на историята и смисъла, въплътен в нея.

Кои са най-важните моменти в кариерата Ви до този момент?

Когато имах честта да спечеля наградата “Ring Award Off” в Грац, Австрия, за концепцията и поставянето на „Прилепът“ от Йохан Щраус – това е дебютът ми като оперен режисьор и прекрасен спомен за мен. Освен това, бих казал стажанството ми при сегашния артистичен директор на Кралската опера в Ковънт Гардън – Каспер Холтен. Той отвори очите ми за света на операта и ми показа колко вдъхновяваща може да бъде работата с певци и актьори.

Вярвам, че най-важното в живота е да бъдеш отворен за нещата, които идват към теб и да се осмелиш да скочиш в непознатото. Операта дойде при мен, скочих и не съжалявам нито за секунда.

 А към какво се стремите?

Искам да работя из света на различни сцени. Великото в операта е това, че можеш да работиш навсякъде, заради универсалния език на музиката

Каква е разликата между режисурата на оперна и театрална постановка?

Ако започне с театър, операта може да изглежда ограничена за креативността на режисьора. Много неща са заложени в музикалното изпълнение, създадено от дадения композитор. Произведението определя темпото на пеене, паузите и динамиката. В театъра тези неща се раждат по време на репетициите, заедно с актьорите и в зависимост от интерпретацията на героя, която се търси. Актьорът може да каже „Обичам те“ с бърз и нетърпелив маниер, бавно и със съмнение или разделяйки репликата на части. В операта, композиторът вече е решил това, а работата на режисьора и певците е да разберат какъв смисъл и емоция могат да извлекат от музикалното произведение, за да разкрият взаимоотношенията и чувствата между героите и за да обогатят основната история, която се разказва на публиката.

Това дава много, тъй като комуникираш и работиш с композитора. Възможността да намериш начин и да видиш интерпретацията си през работата на друг човек е изключително вдъхновяваща.

Освен това, има много разлики между певците и актьорите. От актьорите изискваш всякакви физически действия, докато играят, а при оперните певци трябва да имаш предвид ограниченията в движенията, заради извънредно трудната техника на пеене. Оперното пеене може да се сравни с професионален спорт. За тях е наистина трудно да превърнат цялото си тяло в музикална емоция и да са актьори едновременно. За мен като режисьор е истинско предизвикателство да намеря най-добрия начин да използвам телата и външния вид на певците, за да разкажа историята на героя.

Има ли добавена стойност за зрителите при излъчването на оперна постановка в киносалон?

Прожекциите на оперни представления в кино зала с модерна видео и аудо техника дава възможност на публиката да види отблизо певците. Ще можете да наблюдавате техните емоции и техники на пеене в детайли. Ще видите как телата на певците се използват, за да предадат музиката, пеенето и смисъла. Много чувствено, наистина! За мен е  интересно да видя също костюмите и сценографията отблизо. Освен това, и възможността да видиш представления, които се играят далеч от теб с някои от най-добрите оперни артисти в света е страхотна. Също така, фактът, че представлението се случва на живо е невероятен. Това е магията, истинската магия, която в момента се случва в оперната зала и може да се почувства дори от нас в киното. И въпреки, че е втората най-добра опция, си заслужава една вечер.

Кои са режисьорите в този сезон на МЕТ: На живо от Ню Йорк, които ви впечатляват най-много и с какво?

Въпреки, че още не съм виждал продукцията на „Лулу“, искам да отговоря на този въпрос с режисьора Уилям Кентридж, заради уникалния му визуален стил. Много съм любопитен да видя как ще интерпретира произведението с прожекции на анимация с мастило върху хартия. И начинът, по който използва тези прожекции, за да засегне исторически личности и събития.

Кои представления от програмата на МЕТ: На живо от Ню Йорк очаквате с най-голямо нетърпение и защо?

Очаквам много от „Лулу“. Музикално, това е едно от най-важните произведения в оперната история на XX век, а и заради това, което вече споменах за режисьорския подход. Не на последно място, да видя Марлис Петерсен в ролята на Лулу ще бъде истинско удоволствие.

А кои от тези, които видяхте досега ви изненадаха?

Отново ще трябва да кажа „Лулу“, позовавайки се на това, което съм чел и виждал по снимки.

С кои от изпълнителите на МЕТ бихте били най-развълнуван да работите и защо?

Очевидно са много – Анна Нетрбко, Йонас Кауфман и т.н. Но мисля, че ще обърна поглед към Соня Йончева, която беше страхотна Дездемона в „Отело“. Има страхотни характеристики, чаровна е, мистериозна е и е добра актриса.

Какво според вас трябва да знаят оперните фенове преди да посетят представление на МЕТ: На живо от Ню Йорк?

Че е почти толкова добро, колкото истинските представления. Пристрастяващо е и със сигурност ще се чувствате добре след това.

Четете тук и интервюто на английски:

>>>

Read the interview in English bellow:

>

What attracted you to the opera art?

In our society today, where our attention is constantly challenged and twisted by our use of smartphones with access to social medias, constant news feed, and last but not least our work email, I believe the opera as an art form, is more important than ever.

The opera is providing us with an escape route from this hectic life of constant checking up on the world around us and leaves us with time to relax and reflect. One might say that opera can be tiresome and boring since it can take 10 minutes for the hero to say: ”I love you” to his beloved or 10 minutes to die after being shot. Of course, if one compares this with the newest action movies from Hollywood where everything is happening within seconds, the opera can seem slow. However, if you let yourself seduce by the emotions of the characters on stage, you will realise that 10 minuets is not a lot of time to declare your love or to die in. Opera is dealing with basic human emotions connected with love, death and jealousy etc. In the reality outside the theatre it takes a whole life to deal with these emotions and feelings. The opera gives you a chance to focus only on those emotions for a while. And if you go into the emotion it can feel like time stops, and suddenly a 5 hours Wagner opera can seem short. It is pure catharsis and it is a true pleasure and privilege as a director to be able to give people an alternative to the often stressful world outside the theatre.

Furthermore, on the aesthetic level it is amazing to have the possibility to unite all art forms; music, theatre, dance and visual art. You create a “Gesamtkunstwerk” (a Total Work of Art), which can influence people both on the emotional level, through the music, the singing and the relations between the characters and the intellectual level through your interpretation of the story and the design created for it.

What are the most important moments in your career so far?

When I had the honour to win the Ring Award Off prize in Graz, Austria for my concept and staging of ”Die Fledermaus” by Johann Strauss, it was my debut as stage director for opera and a great experience for me.

Beside that I would mention my internship in Vienna by the current artistic director of Royal Opera House, Covent Garden, Kasper Holten. He opened my eyes to the opera world and showed me how inspiring it can be to work with singers.

I believe the most important thing in life is to be open to what comes your way and to dare to jump into it, even into the unknown. Opera came my way, I jumped and I hadn’t regretted it since.

And what you strive for in the future?

I would like to work across the world in different opera houses and theatres. What is great about opera is that you can basically work everywhere since the common language is music.

What is the difference between directing opera and theatre performances?

Coming from the theatre, opera can in some ways appear restrictive on the creative work of director. Many things are already decided on forehand in the musical score created by the composer. The musical score determines the tempo of the singing, the pauses and the dynamic. In theatre you have to uncover these things together with the actors during the rehearsal time depending on the interpretation of the character the actor is playing. An actor can say: “I love you” in a fast and rapid manner, slow and doubtful manner or by breaking up the line into pieces. In the opera the composer has already decided on that long time ago and the director and the singers have to find out what meaning your can convey out of this particular pattern of music and emotions in order to uncover the relations and feelings between the characters and in order to feed the overall story and concept you are eager to tell the audience.
When you see the benefits and play along with them you are given a lot, since you communicate and work together with the composer. You find a way to see your interpretation through another persons work. This can be truly inspiring.

Besides that, there are many differences between singers and actors. While you can ask the actors for all types of physical actions while speaking their lines, you have to respect the limitations of opera singers concerning movements because of the extremely complicated singing technique. Being an opera singer can be compared to being a sportsman on a high professional level. It is truly hard work for the singers using their whole body to convey the music score into the emotions presented in front of the audience and being an actor at the same time. As a director it is inspiring to find the best way to use the bodies of the singers and their physical appearance to tell the emotion of the character.

Is there any added value to the viewers of cinema broadcasted opera performances?

Attending opera performances in the cinema with modern camera -and sound techniques gives the audience the opportunity to get a very close up look at the singers. You will be able to observe their emotions and singing techniques in details. You can truly see how the bodies of the singers are used to convey the music, singing and the meaning. Very intense! Indeed! For me it is also a pleasure to see the fabric of the set design and the costumes up close.

Besides that, it is also amazing that you have the possibility to attend performances, which are happening far away from you, with some of the best opera artists in the world. And also the fact that the opera performance is taking place live at the very same moment as you are sitting in the cinema on the other side of the world is amazing. This is the true magic of the theatre that it takes place in the same room and space as the spectators. In some ways you can get this feeling in the cinema. And even though it is only the second best, it is no doubt worth spending an evening on.

Who are the directors in this season of Met: Live from New York, who impressed you the most and how?

Even though I have not yet seen the production of “Lulu”, I would like to answer this question with director William Kentridge because of his unique visual style. I am very curious to see how he is interpreting the piece with the paper – ink video projections and animations. And how he is apparently using these projections as references to historical persons and events.

Which performances of the program MET: Live from New York you expect most eagerly, and why?

I am expecting a lot from the ”Lulu” production. Musically it is one of the most important pieces of the 20th century in the opera history, and because of what I already mentioned about the approach of the director. And finally to see Marlis Petersen, as Lulu will certainty be a pleasure as well.

And which of those you’ve seen so far surprised you?

Again I would like to say ”Lulu” based on what I have read and seen of images and pictures.

Who of the MET performers would you be most excited to work with and why?

Well, obviously there are so many: Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, etc. But I think I would turn my eyes towards Sonya Yoncheva who was a great Desdemona in Verdi’s ”Otello” at The Met. She has great characteristics, she is charming, mysteries and a good actress.

What do the opera fans need to know before attending a performance of MET: Live from New York?

That it is almost as good as the real thing! It is addictive and you will for sure feel good afterwards.

Изкажи мнение:

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.